Welcome to NewPressRelease.com a free press release service. Publishing press releases for Public Relations never been easier. Just register (it's free and it takes less then a 1 minute) then use Submit Press Release. Our services aim to help you reach journalists and to improve visibility in search engine listings, so you can get the most publicity possible.

Conferinţa de presă TICFIN, 26 IANUARIE 2012

Events & Concerts

(Free Press Release) Conferinţa de presă pentru diseminarea oportunităţilor de formare profesională continuă oferite prin proiectul TICFIN, în data de 26 ianuarie 2012, ora 11:00, la sediul Institutului Bancar Român, cu titlul: „CUM INSTRUIM SISTEMUL-FINANCIAR BANCAR?”

Conferinţa de presă TICFIN, 26 IANUARIE 2012


      

Investeste in oameni !

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor

Domeniul major de interventie 3.2: Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

Titlul proiectului: Dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizarii noilor tehnologii informatice si de comunicare in vederea cresterii adaptabilitatii si competitivitatii - (TICFIN)

Numar de identificare proiect: POSDRU/81/3.2/S/53966

COMUNICAT DE PRESĂ

26 ianuarie 2012

Institutul Bancar Român, în calitate de beneficiar, împreună cu SIVECO România SA, Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Bucureşti (SRA Bucureşti) şi Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Satu Mare (SRA Satu-Mare), în calitate de parteneri naţionali în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN)” (POSDRU/81/3.2/S/53966), demarat în data de 1 octombrie 2010, cu o perioadă de implementare de 32 de luni şi o valoare totală de 10.440.117 lei,

a organizat

Conferinţa de presă pentru diseminarea oportunităţilor de formare profesională continuă oferite prin proiectul TICFIN, în data de 26 ianuarie 2012, ora 11:00, la sediul Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr.3, sector 3, Bucureşti, intrarea C, etaj 2, sala 1 „Mitiţă Constantinescu”, cu titlul:

„CUM INSTRUIM SISTEMUL-FINANCIAR BANCAR?”

In sectorul financiar-bancar exista o nevoie imensa de instruire insa, in circumstantele actuale, bugetele pentru pregatire sunt printre primele pe care firmele le taie sau la care renunta, băncile fiind focalizate pe regrupare şi supravieţuire. Institutul Bancar Român, pe baza fondurilor structurale puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, a preluat rolul de leader în formarea profesională pentru angajaţii din sectorul financiar-bancar. Afluxul fără precedent de cereri individuale de instruire, venite direct de la angajaţi, dovedeşte că decizia IBR de a merge într-o astfel de direcţie a fost vizionară. Astfel, s-a evidenţiat necesitatea pregătirii resursei umane din bănci în înţelegerea, aplicarea, reorganizarea în interior a fluxurilor de procese şi impunerea efectiv a reglementărilor globale.

Cu alte cuvinte, proiectul TICFIN răspunde unor nevoi acute şi imediate de pregătire profesională a specialiştilor care lucrează într-un domeniu vital al economiei româneşti şi de care depinde buna funcţionare a tuturor celorlalte ramuri.

Conferinţa de presă a avut ca scop prezentarea activităţii derulate, cursuri TIC organizate până la finalul anului 2011 şi planul de activitate pentru anul 2012 din cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul financiar-bancar prin promovarea utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicare în vederea creşterii adaptabilităţii şi competitivităţii – (TICFIN)”.

În cadrul Conferinţei de Presă s-au dezbătut următoarele prezentări:

· Cuvânt de deschidere, Petru Rareş, Preşedinte executiv – Director general, Institutul Bancar Român;

· Rezultatele calitative ale formării profesionale în noile tehnologii informatice – feed-backuri, concluzii, măsuri, Călin Rangu, Manager proiect TICFIN, Institutul Bancar Român

· Cursurile TIC naţionale din 2012, condiţiile oferite în cadrul proiectului, Vladimir Prunea, Responsabil Centre Zonale TICFIN, Institutul Bancar Român

· Analiza activităţii derulate până la finalul anului 2011 şi planul de activitate pentru anul 2012 pentru regiunea Transilvania şi Banat, Marinela Cristuţiu, Coordonator relaţii cu partenerii, TICFIN, Şcoala Română de Afaceri Satu Mare

· Stadiul realizării activităţii din cadrul proiectului şi acţiuni viitoare sustinute de SIVECO, Cristian Zăchiţeanu, Expert coordonare activităţi Partener 1 TICFIN, SIVECO

· Analiza activităţii derulate până la finalul anului 2011 şi planul de activitate pentru anul 2012 al Şcolii de Afaceri Bucureşti, Laurenţiu Zamfir, Expert coordonare relaţii cu partenerii, TICFIN, Şcoala Română de Afaceri Bucureşti

Dragomir Mihaela Cezarina

Responsabil PR

Institutul Bancar Roman

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Telefon mobil: 0723.60.32.43

 
Conferinţa de presă TICFIN, 26 IANUARIE 2012

Source: Press Release

---------------------------

Disclaimer

If you have any questions regarding information in this press release, please contact the person listed as the Author or use the contact informations published in the press release. Please do not attempt to contact NewPressRelease.com. We are unable to assist you with any information regarding this release. NewPressRelease.com disclaims any content contained in this press release. Please see our complete Terms of Service disclaimer for more information.

All press release information on this site, including free press releases, is solely based on what our users submit. NewPressRelease.com disclaims that any right and responsibility for the information goes to the user who submit the press release. Some press release may be confusing without additional explanation. You should contact the provider with any questions about the information presented. In case some press release damages your benefits or violate your rights in any way, please contact us and we'll remove it immediately.


Copyright © 2008 - 2018 Free Press Release by NewPressRelease.com